Mở lại đặt hàng GH Creation EX từ 500~2000 hộp

  • Giao hàng trong  tháng 9 năm 2018
  • Có cơ hội trở thành đại lý tại Việt Nam được hãng sản xuất công nhận
  • Mã liên hệ: JOCSS3009GH

Khách hàng có nhu cầu trao đổi chi tiết hơn, hoặc dự định mua lô hàng này, xin mời click vào nút "Giao dịch", JOC sẽ liên hệ sớm nhất với khách hàng qua email.

Giao dịch
(+81)52-684-4343