Lô dép đi biển không thấm nước chất đầy xe tải 10 tấn

Dép đi biển không thấm nước mới 100%

Giá bán: 2500 yen/ thùng 60 đôi.

Bán cả lô chất đầy xe tải 10 tấn.

Xuất hàng từ cảng Nagoya.

Xin mời click vào nút "Liên hệ", JOC sẽ liên hệ sớm nhất với khách hàng qua email.

Liên hệ
(+81)52-684-4343