Cung cấp băng vệ sinh Elis

Cung cấp số lượng ổn định theo đơn vị Container 20f  trở lên của tất cả các loại băng vệ sinh Elis ( Elleair)

Khách hàng có nhu cầu trao đổi chi tiết hơn, hoặc dự định mua lô hàng này, xin mời click vào nút "Giao dịch", JOC sẽ liên hệ sớm nhất với khách hàng qua email.

Giao dịch
(+81)52-684-4343