Có quota xuất hàng tháng 2-3 cont 40 feet bỉm Merries

Loại và kích cỡ:

  • Merries Aka-chan Honpo loại nhiều miếng: 1 tháng 2 cont 40 feet
  • Merries loại thông thường: 1 tháng 3 cont 40 feet
  •  Size được chọn (cần bàn thảo trước).

Giao hàng:

  • Xuất từ cảng phía Nam của Nhật Bản, vùng Kyusyu.
  • Mã liên hệ: SOM3009MER

Bắt đầu giao dịch từ tháng 9.

Chú ý: Nếu có khách hàng bao tiêu sản phẩm thì sẽ ngừng giao dịch với khách hàng khác.

Khách hàng có nhu cầu trao đổi chi tiết hơn, hoặc dự định mua lô hàng này, xin mời click vào nút "Giao dịch", JOC sẽ liên hệ sớm nhất với khách hàng qua email.

Giao dịch
(+81)52-684-4343