Bỉm trẻ em các loại

Cung cấp số lượng ổn định theo đơn vị container từ 20f trở lên, tất cả các loại bỉm: Merries, Goon, Moony, Nepia Genki loại thường, ít miếng, nhiều miếng.

Khách hàng có nhu cầu trao đổi chi tiết hơn, hoặc dự định mua lô hàng này, xin mời click vào nút "Giao dịch", JOC sẽ liên hệ sớm nhất với khách hàng qua email.

Giao dịch
(+81)52-684-4343