Tư vấn, hỗ trợ đầu tư thành lập doanh nghiệp

  • JOC tư vấn các doanh nghiệp tiếp cận và tìm hiểu thị trường Nhật.
  • Tư vấn việc tìm đối tác cho các doanh nghiệp.
  • Tìm kênh phân phối sản phẩm tại Nhật – Việt.
  • Tư vấn thành lập văn phòng đại diện, thành lập công ty tại Nhật – Việt.
(+81)52-684-4343