Giới thiệu, quảng cáo, PR cho các doanh nghiệp

  • JOC nhận thực hiện các hoạt động giới thiệu, quảng cáo, PR cho các công ty tại Nhật và Việt Nam.
  • Đại diện thương mại cho các doanh nghiệp.
  • Đăng ký các sự kiện, hội chợ… để các doanh nghiệp có thể tham gia giới thiệu công ty và giới thiệu sản phẩm của công ty.
(+81)52-684-4343