Ký kết tài trợ cho các hoạt động của VYSA TOKAI trong nhiệm kỳ 2015-2016

Đại hội VYSA Tokai đã được tổ chức vào 28/3/2015  tại trường đại học Nagoya. Trong đại hội, anh Phạm Hoàng Việt, nguyên chủ tịch VYSA Tokai đã thay mặt ban chấp hành báo cáo hoạt động trong năm 2014-2015 của Chi hội, tổng kết tài chính và gửi lời cảm ơn đến nhà tài trợ – Công ty Japan Original.

Đại hội đã tổ chức bầu cử Ban Chấp Hành mới cho nhiệm kỳ 2015-2016. Anh Nguyễn Lâm – Tân chủ tịch của hội học sinh, sinh viên Việt Nam tại vùng Tokai, Nhật Bản đã thay mặt cho Chi hội ký thỏa thuận cùng ông Akita Takeshi – Giám đốc, đại diện nhà tài trợ – công ty Japan Original. Ông Akita Takeshi đã cam kết tài trợ cho các hoạt động của VYSA Tokai trong nhiệm kỳ mới 2015-2016 và cũng gửi lời chúc đến chi hội VYSA Tokai ngày càng lớn mạnh hơn!

(+81)52-684-4343