Ký kết tài trợ cho các hoạt động của VYSA TOKAI trong năm 2016-2017

Ngày 30/7/2016, tại văn phòng của công ty Japan Original Corporation đã diễn ra lễ ký kết thỏa thuận tài trợ cho các hoạt động trong nhiệm kì 2016-2017 của hội thanh niên và sinh viên Việt Nam tại vùng Tokai, Nhật Bản (VYSA TOKAI). Buổi lễ có sự tham dự của chủ tịch hội VYSA Tokai nhiệm kì 2016-2017, Nguyễn Hằng Anh, và đại diện nhà tài trợ công ty Japan Original, ông Akita Takeshi – giám đốc công ty.

Công ty Japan Original Corporation đã đồng hành và hỗ trợ chi hội VYSA Tokai trong suốt 3 năm vừa qua trong các hoạt động văn hóa và hỗ trợ cho thanh niên, sinh viên Việt Nam.

Với sự hỗ trợ của công ty Japan Original, chi hội VYSA Tokai sẽ tiếp tục phát huy và có nhiều hoạt động ý nghĩa hơn trong tương lai trong việc gắn kết và phát triển cộng đồng thanh niên và sinh viên Việt Nam tại vùng Tokai.

(+81)52-684-4343