Ký kết tài trợ cho các hoạt động của VYSA TOKAI trong năm 2017-2018

05/06/2017

Ngày 1/6/2017, tại văn phòng của công ty Japan Original Corporation đã diễn ra lễ ký kết thỏa thuận tài trợ cho các hoạt động trong nhiệm kì 2017-2018 của Hội thanh niên và sinh viên Việt Nam tại vùng Tokai, Nhật Bản (VYSA TOKAI). Buổi lễ có sự tham dự của chủ tịch hội VYSA […]

Ký kết tài trợ cho các hoạt động của VYSA TOKAI trong năm 2016-2017

20/04/2017

Ngày 30/7/2016, tại văn phòng của công ty Japan Original Corporation đã diễn ra lễ ký kết thỏa thuận tài trợ cho các hoạt động trong nhiệm kì 2016-2017 của hội thanh niên và sinh viên Việt Nam tại vùng Tokai, Nhật Bản (VYSA TOKAI). Buổi lễ có sự tham dự của chủ tịch hội […]

(+81)52-684-4343