Tìm kiếm đối tác phân phối sản phẩm Băng vệ sinh Olivier tại Việt Nam

Băng vệ sinh Olivier được sản xuất từ 100% bông thiên nhiên.

Loại dùng ban ngày (có cánh): gói 15 miếng

Loại dùng ban đêm (có cánh): gói 10 miếng

Mã liên hệ:  JOCPNAP3004OLI

Liên hệ:

(+81)52-684-4343