Đơn đặt hàng

* Tổng số tiền đã bao gồm cước vận chuyển theo bảng dưới đây.

Tổng giá trị đơn hàngPhí vận chuyển
< 5000 Yên700 Yên
Từ 5000 Yên trở lênMiễn phí
(+81)52-684-4343