chương trình “Giao lưu doanh nghiệp tỉnh Aichi và lưu học sinh Việt Nam 2014″

Sự kiện “Giao lưu doanh nghiệp tỉnh Aichi và lưu học sinh Việt Nam” đã được tổ chức tại trường đại học Công nghiệp Nagoya tháng 11 năm 2014.

Chương trình giao lưu doanh nghiệp được tổ chức lần đầu tiên vào năm 2010, do Phòng Quốc tế tỉnh Aichi, Tổ chức VARONET- là hội cựu sinh viên Việt Nam tốt nghiệp các trường trong tỉnh Aichi, và VYSA Tokai- Hội Thanh niên Sinh viên Việt Nam tại Nhật, cùng phối hợp tổ chức dưới sự tài trợ của công ty Japan Original. Trong chương trình giao lưu lần thứ 5 này, đã có 19 doanh nghiệp tham gia và khoảng 70 lưu học sinh Việt Nam tham dự.

(+81)52-684-4343